Cod: ChineseSimplified(GB2312)


弹腿十二路
Tan tui shi er lu

 

һ·/yi lu:
һ/1.
1)°Ĵ/lu shou pi xin chui, 2)ץ°/wan zhua shou lu, 3)ȭŲ/bao quan ding jiao bu, 4)߸/ti gan tui, 5)°Ĵ/lu shou pi xin chui, 6)ץ°/wan zhao shou lu, 7)ȭŲ/bao quan ding jiao bu, 9)߸/ti gan tui, 10)°Ĵ/lu shou pi xin chui, 11)ץ°/wan zhao shou lu, 12)/ȭŲbao quan ding jiao bu, 13)߸/ti gan tui, 14)/xiang hou da,
/2.
1)Ĵ/pi xin chui, 2)׺ỳб/bai he liang chi huai zhong bao yue, 3)/fen xin tui, 4)Ĵ/gong bu pi xin chui, 5)׺ỳб/bai he liang chi huai zhong bao yue, 6)/fen xin tui, 7)Ĵ/gong bu pi xin chui, 8)׺ỳб/bai he liang chi huai zhong bao yue, 9)/fen xin tui, 10)Ĵ/xiang hou da pi xin chui,

 

·/er lu:
1)/zhong xin zhou, 2)洸/gua mian chui, 3)ʮӽ/shi zi jiao, 4)Ĵ/ma bu pi xin chui, 5)/zhong xin zhou, 6)洸/gua mian chui, 7)ʮӽ/shi zi jiao, 8)Ĵ/ma bu pi xin chui, 9)/zhong xin zhou, 10)洸/gua mian chui, 11)ʮӽ/shi zi jiao, 12)Ĵ/ma bu pi xin chui, 13)Ĵ/xiang hou da pi xin chui,

 

·/san lu:
1)°/zuo chan xiu lu, 2)ӭŽ/ying men jiao, 3)Ĵ/pi xin chui,
4)Ҳ°/you chan xiu lu, 5)ӭŽ/ying men jiao, 6)Ĵ/pi xin chui,
7)°/zuo chan xiu lu, 8)ӭŽ/ying men jiao, 9)Ĵ/pi xin chui,
10)Ĵ/xiang hou da pi xin chui,

 

·/si lu:
1)ôժ/liao da zhai qie, 2)/lan ge zhou, 3)/du men tui, 4)ϲĴ/shang bu pi xin chui, 5)ôժ/liao da zhai qie, 6)/lan ge zhou, 7)/du men tui, 8)ϲĴ/shang bu pi xin chui, 9)ôժ/liao da zhai qie, 10)/lan ge zhou, 11)/du men tui, 12)ϲĴ/shang bu pi xin chui, 13)Ĵ/xiang hou da pi xin chui,

 

·/wu lu: ׮˫/dun zhuang shuang guan er,
 

ݧ٧֧ ڧ SimSun. ܧѧѧ ڧ ާاߧ ߧ ѧߧڧ "ڧѧۧܧڧ ٧"


Exit