Начало Клуб Монастырь Мастера Кунфу Цигун БУДДИЗМ Китайский язык
Тексты Таолу Видео Оружие Фотогалерея Прайс Новости Форум GuestBook

小洪拳:

一段 二段 三段
 1. 预备势 /yu bei shi
 2. 双手抱拳 /shuang shou bao quan
 3. 怀中抱月 /huai zhong bao yue
 4. 白云盖顶 /bai yun gai ding
 5. 上步推掌 /shang bu tui zhang
 6. 猿猴束身 /yuan hou shu shen
 7. 上步推掌 /shang bu tui zhang
 8. 转脸扳手 /zhuan lian ban shou
 9. 上步推掌 /shang bu tui zhang
 10. 转脸绷腿 /zhuan lian beng tui
 11. 右外摆莲 /you wai bai lian
 12. 弓步斜形 /gong bu xie xing
 13. 压手束身 /ya shou shu shen
 14. 起身劈退 /qi shen pi tui
 15. 弓步斜形 /gong bu xie xing
 16. 马步诀手 /ma bu jue shou
 17. 狮子大张嘴 /shi zi da zhang zui
 18. 云顶冲拳 /yun ding chong quan
 19. 虚步七星 /xu bu qi xing
 20. 马步单鞭 /ma bu dan bian
 1. 猿猴束身 /yuan hou shu shen
 2. 弓步枪手 /shang bu qiang shou
 3. 外摆莲 /wai bai lian
 4. 冲天炮 /chong tian pao
 5. 蝎子勾尾 /xie zi gou wei
 6. 狮子大张嘴 /shi zi da zhang zui
 7. 就地推掌 /jiu di tui zhang
 8. 托手退两步 /tuo shou tui liang bu
 9. 转脸扳手 /zhuan lian ban shou
 10. 上步推掌 /shang bu tui zhang
 11. 转脸绷腿 /zhuan lian beng tui
 12. 上步踩脚 /shang bu cai jiao
 13. 弓步盘肘 /gong bu pan zhou
 14. 压手束身 /ya shou shu shen
 15. 上步劈腿 /shang bu pi tui
 16. 弓步盘肘 /you pan zhou
 17. 马步诀手 /ma bu jue shou
 18. 狮子大张嘴 /shi zi da zhang zui
 19. 云顶冲拳 /yun ding chong quan
 20. 虚步七星 /xu bu qi xing
 21. 马步单鞭 /ma bu dan bian
 1. 猿猴束身 /yuan hou shu shen
 2. 弓步枪手 /gong bu qiang shou
 3. 右踩脚 /you cai jiao
 4. 弓步推掌 /gong bu tui zhang
 5. 左右推掌 /zuo you tui zhang
 6. 左踩脚 /zuo cai jiao
 7. 弓步推掌 /gong bu tui zhang
 8. 左右推掌 /zuo you cai jiao
 9. 金鸡独立 /jin ji du li
 10. 饿虎扑食 /e hu pu shi
 11. 给手炮 /ji shou pao
 12. 黑虎掏心 /hei hu tao xin
 13. 侧耳炮 /ce er pao
 14. 下阴拳 /xia yin quan
 15. 猿猴束身 /yuan hou shu shen
 16. 弓步推掌 /gong bu tui zhang
 17. 右手盖顶 /you shou gai ding
 18. 平心炮 /ping xin pao
 19. 舞花坐山 /wu hua zuo shan
 20. 收势 /shou shi

Используется шрифт SimSun и GJJHuangCao-S09S. Скачать шрифты можно на странице "Китайский язык".

Назад